Velkommen til din SFSP sundhedstransformering 

Her kan du læse om alle moduler og hele forløbets indhold

 

 

Praktisk info:
Kom gerne i afslappet tøj.
Der er gratis kaffe te og snacks

Mad skal selv medbringes.
Der er 13 moduler.

Pris: Hele forløbet på 1-1,5 år koster normalt 75.000 –

Early bird 65.000,-

Opstart =

Uge 43 2023 og uge 3 2024

Forløbet

Sundhedstransformering kræver indsigt i din fysiske, psykiske, sociale og spirituelle sundhed.
Igennem forløbet transformere du din sundhed.

Der vil være baggrundsviden, forskning samt erfaringer i undervisningen for hvert tiltag.

Hvorfor starte med søvn, stress/pres og meditation

Fordi dårlig søvn, negative tanker, manglende meditation, udmattelse m.m. er dagligdagen for mange. Det tager 4-6 måneder at ændre negative søvnmønstre. Og vi skal have styr på den fysiske og psykiske træthed.

INFO OM WEEKENDERNE

Der altid gratis kaffe + te. Der er gratis snacks. Alt andet mad medbringes selv. Hvis du drikker andet end vand, kaffe og te skal du ligeledes medbringe dette.

Du får en enorm mængde af viden, healingsenergi, glæde – og du vil føle dig træt, brugt, og en masse udefinerbar følelser vil opstå. Dette er helt normalt og en del af sundhedstransformeringen.

Derfor er der 2 møder mellem hvert modul/kursus. Det er online – hvor alle kan koble sig på. Så snakkes der om alt vedrørende kurset og egen sundhedsændringer.

Vedligehold og støtte på kontinuerlig basis er dét, der ændrer vanerne.

Herunder ser du de 10-13 moduler (26 dage + tider imellem), hvor alt indenfor den sociale, fysiske, spirituelle og psykiske sundhed gennemgås med 100% effekt til en transformering i din egen sundhed
Du kan opleve at der kommer gæsteunderviser.

 1. Meditation, søvn og binyrer

Vi starter med at præsentere os.
I får en kinabog og en mappe.

Jeg laver et oplæg om meditation, mindfulness Vi snakker om hvad folk normalt gør, har prøvet og hvad der er svært.
Jeg laver en siddende mindfulness øvelse, med meget stille musik i baggrunden.

Jeg underviser i stress / en presset krop. Der vil være en kort intro til den fysiologiske krops reaktion, uanset om det er kosten eller det psyke der presser systemet.

Dertil vil jeg komme ind på vores medførte livsenergi, der kan svækkes af forkerte relationer, arbejde, vaner, DNA, tidligere liv m.m.

Der skal arbejdes med at mærke efter hvad der kan stresse dig, der skal skrives en lille logbog. Hvor er du i dit liv lige nu, hvad udmatter dig, presser dig eller stresser dig og hvad gør du ved det.

I forhold til stress eller vores enorme pres og perfektionisme eller følelsen af utilstrækkelighed er dette med til at ligge grobund for sygdomme.

I forhold til stress/press/træthed/kedafdet er vores motion, kost og drikkelse med til at ligge grobund for mere stress og fremtidige sygdomme eller direkte udmattelse.

Processen i dig, med baggrund i viden kan ses tydeligt, når vi er beviste og belyser det.

Jeg underviser i søvn, herunder melatonin og serotonin. Jeg kommer ind på de mange årsager til søvnproblemer.

Du får et spørgeskema, omhandlende det som kan påvirke søvnen.

Du får en pakke med hjem med en sove øjenmaske, melatonin, sovete og nogle urter

Vi slutter med at samle vores energi

Næste dag

Vi starter dagen med meditation. En guidet meditation uden musik.
Derefter snakker vi om jeres søvn og spørgeskemaerne.

Vi kommer igennem stress / press

Undervisning i binyretræthed – spørgeskema + gruppe + tests

Vi slutter med lidt åndedrætsøvelser og får til sidst energien ind i os selv.

Mellem modulerne

Der er lektier for – visualisering omkring søvn og energi og åndedræt

 1. Fordøjelse og 4R program

Dag 1:

Vi starter med mild gong

Der startes på din personlige kostplan. Her skriver du, hvad du spiser nu, og så får du viden og inspiration til at justere kostvanerne undervejs.

Undervisning i 4R programmet, som tager udgangspunkt i funktionel medicin, hvilket støtter kroppen til selvhelbredelse.

Undervisning i tarmsystemet. Vores ”anden hjerne” og alt der kan støtte denne. Her introduceres du f.eks. til fordøjelsesenzymer.

Der udleveres enzymer, som kan prøves til maden, både frokost og aftensmad, lørdag og søndag.

Spørgeskema udfyldes om tarmfunktion, herunder svampevækst og candida.

Der gives en pakke med hjem.

Dag 2:

Vi starter med mild gong.

Du får kort vegatest, som måler hvilke kost-emner, der ikke er hensigtsmæssige for dig.
Dette skrives ned på din kostplan.

Undervises fortsat i 4R programmet.

Du får skemaer med til din mappe om tarmens betydning og info fra 4R programmet

Mellem modulerne

Vores møder
Der vil i møderne være gongterapi 

Forebyggelse og Selvhelbredelse kræver ansvar, vedligehold, støtte og viden.

 1. Fokus på afgiftningen

Vi starter med åndedrætsøvelser

Undervisning i fordybelse / guidet meditation / hypnose

Undervisning i tarmen og organerne (snak bagefter) – som opfølgning på sidste kursus.
Undervisning i fedtstoffer og disses betydning for helbredet.

Snak om kostplanen (Plus fokus på væske)

Dag 2:

Vi starter med shamansk meditation

Undervisning i afgiftning.

Herunder antioxidanter og oxidativt stress. Tungmetaller, pesticider m.m.

At afgifte kroppen, er en vigtig proces for at forebygge og helbrede.

Jeg opfordrer til, at alle deltager i afgiftning mellem 3. og 4. modul

Her skal medregnes lidt ekstra økonomisk ift. præparater, der kan støtte din afgiftning.
Vi starter afgiftningen sammen 2. dag efter kurset. Afgiftningen tager i alt 14 dage. Først 7 dage med effektiv afgiftning efterfulgt af 7 dage med mild afgiftning.
Der tages hensyn til sygdom, medicin m.m. så alle kan være med.

 Mellem modulerne

Du kan tilmelde dig hypnose aften – hvor vi går ned i det følsomme, der vil komme frem pga. afgiftningen. 

Du kan deltage fysisk eller online. Alle er velkommen.

 1. Fokus på personlig kosttilskudsplan og urter 

Vi starter begge dage med de 5 tibetanere. 

Dag 1:
Undervisning i urter og deres betydning for sundheden.
Undervisning i vitaminer og mineraler og deres betydning.

Der udleveres seddel over hvilke sundhedsegenskaber urterne har

Dag 2:

Undervisning om urter fortsat. Der smages og duftes og blandes – der smages teer.
Undervisning i urteromslag

Der kommers ind på de kinesiske urter.

Gruppearbejde vil forekomme denne dag.

Efter disse 2 dage, vil du have en din egen urteblanding og en kosttilskudsplan er startet.

I løbet af disse 2 dage, vil du få en vitamin og mineraltest– den tager ca. 10-15 minutter
For at alle deltagere kan nå at blive testet, bedes 2 deltagere blive lidt længere  og nogle bedes møde ind før, så der kan udføres tests.

 Mellem Modulerne

Du kan komme en aften med de 5 tibetaner
Du kan deltage fysisk eller online. Alle er velkommen.


Vedligehold og støtte på kontinuerlig basis er dét, der ændrer vanerne. 

Se hvad jeg tilbyder her 

 1. DNA (en dag)

Vi gennemgår DNA profilerne og snakker om dens betydning

6. Blodtype og homøopati 

Vi starter med en meditationssang, der renser generationer tilbage.

Dag 1:

Vi følger op på tilskudsplanen fra sidst.

Du får en blodtypetest.
Undervisning i blodtype og tilretning ift. din kostplan.

Opfølgning på urter.

Dag 2:

Vi starter med 30 minutters yin-yoga

Undervisning i homøopati. (Forskel på homøopater)

Bachs blomstermedicin

Du vil få materiale med til din mappe

Mellem modulerne 


Der vil være besøg af en behandler der snakker om allergica 

7.  Musik og motion

Vi starter med lydrensning.

Dag 1:

Undervisning i musikkens betydning for helbredelse og lindring.
Vi danser til musik – frie bevægelser.
Vi bruger lyde til at finde ubalancer.

Vi snakker spaceclearing, der klappes, ringes, synges.

Dag 2:

Vi starter med fokus på knibeøvelser via guidet mindfullness

Undervisning og samtale om motion og motionsformer.
Denne dag udføres øvelser, hvor du åbner op i led, laver bevægelser og bruger massage på hinanden.

Vi slutter med behandling med ørekerter og øreakupunktur til led og smerter.

Mellem modulerne

Lektier – Du skal rense dit hus/lejlighed m.m.

Vi mødes til den motionsform, du ønsker.

Der vil være lydaften med yong, meditation og engleparfumer 

8. Smerter, kroppens stilling, tændernes betydning

Fordybelse – Guidning ned i smerter.

Dag 1:

Undervisning i smerter.
Psykiske årsager til smerter. Få viden om hvilken psykisk årsag der er til at de knæ gør ondt eller din hals gør ondt. (Mappe udleveres).
Fysisk årsag til smerterne (det der er mere fastlåst).
Kroppens stilling. Posturologi / kranio-sakral m.m.

Der snakkes behandlingsmuligheder.
Vi slutter med håndmassage

Dag 2:

Meditation ned i smerter eller der hvor smerten kan sidde.

Vi laver trykmassage. Alle ømme punkter skrives ned.

Snakkes videre fra dagen i går

Der undervises i tændernes betydning, både rodbehandlinger og amalgamfyldninger m.m.

 

Mellem modulerne

Lektier – meditere dagligt
Lektier – skriv en drøm ned til næste gang

Der er en fælles aften med healing
Du kan deltage fysisk eller online. Alle er velkommen.


Vedligehold og støtte på kontinuerlig basis er dét, der ændrer vanerne. 

9. Magnetisme, EMF og energier

Vi starter med tibetansk meditation.

Dag 1:

Undervisning i magnetisme.
Undervisning i EMF (elektromagnetiske felter).
Der snakkes jordstråler.

Dag 2: 

Vi starter med chakra meditation.

Opfølgning på dagen i går.

Undervisning i dufte og disse betydning for vores sind og helbred

Introduktion til vands betydning for helbredelse. Renhed og rensing. Dertil vandets måde at reagere på ved følelser

Vi ser på vibrationer og betydning for sygdom

Vi tager hul på drømmetydning

Dag 3:

Vi starter med at have fokus på den del i kroppen, du vil have rask og mediterer på dette.

Undervisning i tænk dig rask. Forskning. vejledning, cases m.m.

Herunder vil vi snakke terapiformer, herunder tankefelt terapi.

Vi snakker drømme

Mellem modulerne

Lektier:

10. loven om tiltrækning og Zoneterapi og akupressur

Dag 1: 

Tankefelt terapi (gruppe-baseret).

Undervisning i loven om tiltrækning.

Intro til de største indenfor dette

Hvordan vi forhindrer/begrænser os selv.

Masse af viden, erfaring, cases og input

Vi snakker drømmetydning

Dag 2:

Vi starter dagen med guidet meditation i alle muskler og led.

Resten af dagen bruges på introduktion til zoneterapi.

Der udleveres et ark med de gængse punkter til selvbehandling, og du har mulighed for selv at supplere, hvilke punkter, der er vigtige for dig, lige netop i denne periode.

Dag 2:  

Vi starter dagen med guidet ansigts meditation.

Resten af dagen arbejder vi akupressur punkter.

Igen får du de mest gængse punkter med dig, så du kan behandle dig selv (eller andre). 

Mellem modulerne

Lektier – test på din familie, venner eller andet.

Der vil være en aften med zoneterapi med musik, hvor fokus er immunsystemet.

Du kan deltage fysisk eller online. Alle er velkommen.

 1. Ånder, reinkarnation, karma

Dag 1:

Vi starter med at lande og får ro i kroppen med afslappende musik.

Undervisning i reinkarnation.

Der vil være regressions gruppeterapi.

Vi snakker tidligere liv.

Dag 2: Næste dag 

Ånder, skytsånder, guider.

Vi tager fat på diverse guru’er såsom martinus
Døden som tabu.

Hvad er en Clairvoyant m.m.

Workshop – har du psykiske evner.

Mellem 11. og 12. modul.


Vedligehold og støtte på kontinuerlig basis er dét, der ændrer vanerne. 

 

 1. Sexualitet, social sundhed, sociale arv, vaner. Kræft. afslutning

Dag 1:

Vi starter dagen med dyb ro – stilhed.

Undervisning i den social sundhed. Den sociale arv. Samt energien bag ord

Der undervises i sexualitet/sexlivets betydning for sundhed.

Dag 2:

Vi laver manifest meditation

Vi snakker videre fra gårdagens tema

Vi tegner og få lagt fremtiden fast ind i cellerne.

Undervisning i vaner og vaneændring.

Dag 3

Gennemgang af kræft. Vi samle alt vi har lær i det at kunne håndtere det der frugtes mest af alt – nemlig kræft

 

Udover det nedenstående vil du også få viden om

 • Pendulering
 • Numerologi
 • Antroposofisk medicin
 • Ayurveda
 • Methylering
 • Håndlæsning
 • Ørekerter
 • Vandets energi
 • feng shui
 • m.m.

Du vil nå de 10 step

 • Styrket intuition
 • Individuel ernæringsvejledning
 • Individuel motionsformer
 • Meditation efter evne
 • vedvarende vaneændringer
 • Samhørighed og tillid
 • Optimal søvnmønster
 • Topscore i livskvalitet og livsglæde
 • Dyb psykisk forståelse
 • Forståelse for de fysiske udfordringer

Se hvad jeg tilbyder her 

Sociale medier ❯ Facebook ❯ Instagram ❯ LinkedIn