Bøger jeg anbefaler eller jeg har skrevet

Heidi skriver på sin bog

Min første bog er ved at blive til

I øjeblikket sidder jeg og arbejder på min bog.

En bog der giver dig et nyt sundhedskoncept. En unik guide til et bedre liv. 

Igennem egne erfaringer fra klienter, egen barndom og sygdom. Igennem uddannelser og ajourføring har jeg oplevet at vi skal samles. Verden og vores sundhedsystem skaber ensidig information og fragmentere sundheden. 

Du kan ikke dele dig selv op. Du er et produkt af din mad og motion. Af din sind og tanker. af dine handlinger og muligeheder. 

Bogen giver dig en unik mulighed med fantastiske redskaber til at forandre dit liv. Bogen er dit spring ind i et lettere og gladere liv uden symptomer og med viden der skaber selvhelbredelse.

Her er et lille udpluk af bogen

Psykisk sundhed

Den psykiske sundhed er afgørende for vores tanker, handlinger og evner. Har du udfordringer i dit mentale mindset påvirker det alt omkring dig og inden i dig. Det betyder at det påvirker dine handlinger, din kreativitet, din hukommelse, dit overblik, hvem du omgås, hvad du opnår, hvem du er og hvordan du opfatter verden. 

Vi er et produkt af vores fortid, vores barndom, vores personlighed, vores livsvilkår, dem vi møder, vores oplevelser, vores erfaringer og vores skæbnen.

Når verden fyldes med en overflod af indtryk, har underbevidstheden ikke tid til at bearbejde indtrykkene hvilket betyder at mennesket i denne tid, i dag, på dette tidspunkt også er et produkt af en verden i kaos og uro.

Men du gøre en forskel for dig selv med rette redskaber

Vil du læse mere fra min første bog så klik her

Den uendelige rejse

Den uendelige rejse

Der findes kun afslutninger på en begyndelse. 

Livet er finurligt. Vi fødes og vågner op til en verden, hvor vi skal lærer om egne og andres behov. Vi skal lærer at forstå vores følelser, hvad der påvirker dem samt påvirker vores tanker samt vores handlinger.

Rejsen fra vi bliver født til vi dør er for mange fyldt med udfordringer. Og kontrasterne fra det lykkelige til det forbandede er ikke lang. Igennem livet bliver der sat ar og spor, der ligeledes påvirker vores valg, tanker og handlinger.

For de fleste er livet en kamp eller fyldt med udfordringer mere end det er glædeligt eller lykkeligt.

Sætter vi må forventningerne for høje? Måler vi os med det uopnåelige?

Når livet er for svært, forsvinder vi i fjernsynets mange serie og programmer, eller i telefonen for at være på de sociale medier eller i flasken med alkohol for at mærke en glæde. Det kan også være sukker eller mennesker omkring dig hele tiden eller du drukner dig i arbejde.

Livsvilkår

Vi har alle et livsvilkår. Vi er som vi er. Vi har en personlighed, der enten gør os introverte eller ekstroverte. Der kan gøre os mere følsomme end andre. Eller mere afholde end andre. Vi har en personlighed der kan gøres os passive eller aggressive. Vi er som vi er. Vi kan ændre os selv. Vi kan blive mere ekstroverte. Men lytter vi ikke og acceptere den vi er, kan vi ende i stress eller andre lidelser, fordi vi vil være ekstroverte end kroppen har af behov.

I mødet med andre ænders vi også. Nogle vil påvirke os, så vi ønsker at være anderledes, eller hvor vi ikke føler os gode nok, kloge nok, pæne nok m.m. Dette ændrer måde vi ser os selv på og den måde vi da agerer og gestikulerer og kommunikerer.

Lykke

Vi stræber alle efter lykke. Studier viser at vi altid sætter baren højere for vores lykke. Når først målet er nået, så stræber vi efter det næste. Derudover har mennesket et behov for at sammenligne sig med andre. Ofte er det nære relationer vi konkurrerer os selv med. Vi er kun lykkelige hvis vi tjener lidt mere end for eksempel onklen eller ens far eller ens bror eller… Det betyder at vi altid lever i en tilstand at mindre lykke. Kortvarig føler vi lykke. Dette ligger i menneskets natur og det er en del af det at overleve.

Yin/Yang

Alt i livet er yin/yang. Hvis dette ikke var tilfældet, kunne yin ikke se yang eller yang ikke se yin. Som mennesker trigges vi alle af noget forskelligt og ingen historie er ens. Men følelserne af svigt, sorg, ulykke, tristhed, vrede, utålmodighed m.m. har vi alle. Så selvom historien altid er forskelligt, så er vi fælles i vores følelsesregister.

Det betyder også at accepten og omfavnelse af de svære følelser er med till at sætte os selv fri og skabe en bedre indsigt i livet og os selv. Hvilket igen er med til at påvirker vores handlinger, valg og fremtid.

Valg

Vi har et valg. Det er muligt at vi er underlagt en skæbnen, DNA og vores tanker. Noget af dette kan vi ikke ændre på, men vi kan passe ind i det og omstille os til at arbejder med det og i det. Vi skal danse med det og ikke modarbejder det. Vi skal give slip.

Du har et valg. Du kan vælge at hade, være ked af det, slå dig selv oveni hovedet, blive udmattet i kampen for det du vil være.

Du kan også vælge at tage imod det som sker, men et åbent sind og vælge at lærer noget, vende det om til noget positivt.

Proces

Livet er en proces. På 24 timer glemmer du 70 procent af det, du har lært i dag, og på en uge glemmer du 90 procent, hvis du ikke bruger det. Vi kan ikke huske alt. Vi skal ikke huske alt. Men vi skal huske at acceptere at vi er i en evig proces.

Vi har brug for at være i en proces. En proces der til evig tid udvikler os. I er i en uendelig proces. Den stopper aldrig. I dit nuværende liv er du i en udviklings proces. Ingen bliver for gamle til at lærer. Ingen bliver for gamle til at have noget at se frem til eller nogle mål der skal nås.

Med menneskets mange udfordringer kan vi se på livet som en udvikling. Vi skal hele tiden lærer noget, acceptere noget, forstå noget, mærke noget, have gang i følelserne osv.

Forståelse

Forståelsen for sig selv er afgørende. Dette er også en uendelige rejse. Vi kan forstå os selv i et tempo krop og sind gør det muligt.

Forståelsen for sig selv er mindre til stede når du ser ned på andre, når du skælder andre ud fro deres svagheder eller mangler, når du gør din kommunikation personlig. Når du skælder andre ud. Når du hader andre. Når du ikke vil tilgive andre.

Vi er forskellige steder i vores liv. En forståelse handler ikke om at være venner med dem vi ikke kan sammenligne os med eller dem der ikke er på samme livsvej. En forståelse handler om at acceptere sig selv. At kende sig selv.

Healing

Egne energier, andre energier, omgivelsernes energier, verdens energier, naturens energier kan heale.

Du har evnen til at heale. Vi alle har evnen til med vores tanker at heale. Det afgørende er din sindstilstand. Når du skal heale skal du finde ro, mærke at din stemme, dine tanker og din krops vibration er afslappet. Du skal forestille dig at du fyldes med positive energier, der strømmer gennem kroppen og du skal fokusere på at du udsender healende energier gennem din krop eller blot gennem dine hænder.

Du mærker måske at dine hænder bliver varme. Hold energien og energistrømmen og heal dig selv eller et andet menneske såvel som et dyr.

Transformering

Du kan transformere dig selv. Du kan finde en styrke i dig selv. Du kan finde dit WHY. Det betyder at du ved hvem du er og hvad du vil. Du tør at hoppe ud i det.

Transformering er på alle plan. Det er socialt hvor du forstår dine relationer, både de dejlige/gode og de svære/negative. Det er fysisk, hvor du forstår din krop, hvor du kan finde styrke i dens muligheder. Hvor du via uddannelse og indsigt kan stole mere på din intuition. Hvor du får forståelsen for hvilken kost, tilskud og motion du har brug for. Det er hvor forståelsen for dit DNA baner vejen for en sundhed der er individuel.