Psykisk sundhed også kaldet mental sundhed

Psykisk sundhed er en stor mundfuld for de fleste men her kan du få et enkelt og nemt overblik Når det handler om den psykiske sundhed så er mennesket hårdt ramt.

Over 700.000 danskere brugte i 2018 psykofarmaka. Dette tal er absolut ikke faldende. Der er børn, unge og ældre der alle har et stort behov for at få hjælp til deres tanker.

Kilde: Bedre Psykiatri

Der er en 18 % stigning, efter corona pandemien af antallet af nye brugere af medicin mod psykiske lidelser, såsom sovemedicin, ADHD-medicin og antidepressive.

Kilde: SDU

Psykisk sårbar rammes alle af. Selvom du er medicin fri eller har en diagnose, så har du mærket angst, tristhed, utilstrækkelighed, manglende selvværd og utryghed. Alt sammen noget der ikke behøver at være en diagnose.

Alle kan næsten få en diagnose og så kan medicinalindustrien jo leve fedt af dette. Nej, vi må fjerne tabuet omkring de psykiske udfordinger. Efter min mening vil mange psykiske lidelser ikke være aktuelle hvis samfundet, sygehusvæsnet og vores medmennesker turer og ønskede at se på psykiske lidelser eller en forstyrret sind med støtte og hjælp samt åbne arme.

Vi kan være der for hinanden.

butterfly lys lilla Heidi Riishøj

Du kan være der for den der lider, uden at blive bange.

For mig virker det som om vores fysiske udfordringer er ok. Skal du tabe dig klapper alle og følger med i hvert et kilo. Ændre du livsstil så er det super spændende. Følger du en guru og bliver fanatisk er du en del af et fællesskab. Men når det kommer til sindet og dets op og nedture, står du ofte alene. Sindets sårbarhed og forvirring er hvor ordene ikke kan findes og tankerne ikke kan løse problemet. Der hvor der ingen er at læne sig op af og finde tryghed, der opstår ensomheden, angsten, usikkerheden og fordre til en forværring af sindet. Løsningerne eller bare accepten af det væsen man nu engang er ligger ofte langt væk.

Passer du ikke i en kasse af overfladisk snak på de sociale medier eller hvad medierne fortæller dig er korrekt, eller hvad sundhedssystemet mener du skal have af medicin, ender det i psykiske lidelser og psykisk stress.

At være psykisk sund kan lade sig gøre. Meget kan ændres i sindet via kost og motion. Men lige så meget kan ændres ved anerkendelse og forståelse og en gennemgang af hvad der kan påvirke os alle. Her kan ses på de sociale medier og den konstante afhængighed af telefonerne. Måske færre ryger, men afhængigheden er steget efter min mening til det rygning var. Over 70% af alle danskere er dybt afhængig af dopamin og sover deres liv væk. Unge mennesker er hjernevasket og dette blandt andet pga. ensidig journalistik, det er pengemaskiner og mastodonter der har uendelig midler til at reklamere via algoritmer til at vise de unge samt ældre hvad de skal være og gøre.

Ja der er mere end dette. Der er mange andre årsager til hvordan vi kan få det skidt. Men at se ned på sindet, se ned på dem der har psykisk stress eller psykiske lidelser er uacceptabelt. At samfundet kan bruge bivirkninger til medicin, som at det ikke er medicinens skyld men de unges sinds skyld er uacceptabelt.

Ved at spise forkert kan der skabes en ubevist og udefinerbar uro. Der kan skabes tristhed, dårlig søvn, der igen påvirker humøret og overskuddet. Derfor er kost og motion altafgørende i behandlingen af sindet. Dernæst skal der en forståelse for alt der elles kan påvirker os, genmæssigt, socialt, opvæksten, miljøet m.m.

Når der skabes overblik og brikkerne kan samles, skaber der et billede alle kan forstå.

butterfly lys lilla Heidi Riishøj

Den psykiske sårbar kan også gøre dig fysisk syg. Det gælder for alle. Det er ikke kun det fysiske der kan påvirke det psykiske.

Vi kan oplever traumer, dødsfald eller vi kan være blevet drillet, være udsat for en ulykke. Vi kan være meget introverte, men tvinges til at være ekstroverte. Vi kan påvirkes psykisk så det sætter sig i det fysiske.

At være psykisk sund kræver et paradigme skifte i samfundet. Ikke kun accept af kønnet der ikke er til stede og børn der deltager i festligheder hvor kunstige patter og pik med kugler hænger og dingler. Det kræver accept af det fundamentale. Det vi er som mennesker. Det der forvirrer os, det der påvirker os. Det gør os sårbare. Det kræver at vi stopper op og lytter. Det kræver at tiden ikke skal bruges til mindste sekund, hvor der ikke er plads til nuet og vores medmennesker. Det kræver at vi accepterer dødeligheden og sårbarheden.

Vi er på en glidebane, hvis vi skal være rummelige og accepter uden at måtte sige det vi ikke kan accepter. Enten er du en del af klubben eller så er du ikke. Vi er i et rodet psykisk nedbrydende samfund der ødelægger det indre miljø.

Generationers skel bliver større og forståelsen bliver mudret. Der er så meget der går for stærkt og ingen stopper op.

Mentor, meditation, supervision, omsorg, nærvær, ro, tid, kærlighed m.m. skal på banen. Vi skal ikke acceptere noget for at nedgøre noget andet. Samfundets yin/yang er blevet alt for tydeligt. Og vi er blevet fremmed for hinanden.