SFSP Sundhedstransformering 

Sundhedsfremme via SFSP

De 10 steps til holistisk sundhed og selvhelbredelse:

 • Styrket intuition
 • Individuel ernæringsvejledning
 • Individuel motionsform
 • Meditation efter evne
 • Vedvarende vaneændring
 • Samhørighed og tillid
 • Optimal søvnmønster
 • Topscore i livskvalitet og livsglæde
 • Dyb psykisk selvforståelse
 • Forståelse for de fysiske udfordringer

Dette fordre at du arbejder med din SFSP sundhed der er

 • Social sundhed
 • Fysisk sundhed
 • Spirituel sundhed
 • Psykisk sundhed

Hvis du vælger den traditionelle fortolkning af sundhed, opnås brudstykker af virkeligheden og dele af sandheden.

Optimal sundhed handler om at komme hele vejen rundt om krop, sind og ånd, uden fordomme og med lyst til at hjælpe det unikke, hele enkelte menneske.

Derfor ligger jeg vægt på at du skal opdage, undersøge, forstå, støttes, hjælpes, bryde mønstre, omfavnes, have omsorg, undervises, afprøve for at du kan finde de veje der er bedst for dig.

I denne proces vil mange blive raske.

Livet er en vedvarende proces og kroppen skal vedligeholdes efter alder, DNA, arv og miljø. Det betyder også, at som motion skal dyrkes hele livet skal du finde dine udfordringer, dine skavanker og dine sygdomsprocesser og pleje og passe og styrke disse svagheder til en styrke. Dermed undgår du sygdom og død.

Du skal starter med at bygge op og skabe helbredelses processer. Dette er den eneste rette vej til et vedvarende glad sind, en sund krop, en god relation og en forståelse for det som ikke kan ses.

Sundhed i holistisk forstand er din ungdomskur og helbredelseskur

LÆS MEGET MERE HERUNDER

Et skræddersyet sundhedskoncept i transformering. En uddannelse i egenomsorg, selvhelbredelse og holistisk sundhedsudvikling. Et terapeutforløb.

Grundprincipperne i din helbredelsesrejse er en dybere indsats og forståelse i den sociale sundhed, den fysiske sundhed, den spirituelle sundhed og den psykiske sundhed. Heraf SFSP.

Filosofien bag SFSP transformeringen bygger på holisme. Kroppen er mere end hvad den spiser, hvor meget den motionerer og hvordan søvnen er, den er også hvad du tænker, hvem du omgås og hvordan du opfatter verden.

For at kunne skabe en sundhedstransformering skal du gå skridtet dybere end normalt. Du kan ændre dit liv, din fysiske krop, dine tanker og din sundhed, ved at se hele vejen rundt. Intet er sort/hvidt – vi er et produkt af vores tanker, følelser, kost, motion, gener, oplevelser m.m.

Sundhed handler blandt andet om viden, forståelse og de rette individuelle redskaber for at kunne blive rask i krop og sind  eller holde sig sund.

Fremtidens sundhed findes ved individuelt tilpasning og personliggøre hvad lige netop du skal gøre i forhold til kost, motion, medicin, kosttilskud m.m. Dette gøres ved at identificere lige netop din krops behov.

Vil du gøre noget mere?

Har du svært ved at finde hoved og hale i dine symptomer eller skavanker? Føler du dig ikke hørt eller forstået? Kan du mærke der er mere du kan gøre for at have det godt, men du ved ikke hvor du skal starte eller slutte eller henvende dig?

Mange spørger SoMe grupper om hurtig hjælp og gode råd til hovedpine, vægtproblemer, stofskifte, søvnproblemer,  fordøjelse m.m.

Du er ikke alene om at stille spørgsmål ved lægen, eller en terapeut, eller på SoMe grupper, i håbet om en hurtig og nem løsning på problemerne. Og ligesom mange andre, oplever du måske, at de hurtige løsninger ikke er langtidsholdbare, eller måske slet ikke hjælper. Kunne du tænke dig, selv at være i stand til at finde de svar og løsninger, du søger?

SFSP transformering er en sundhedsrejse indenfor det Sociale, Fysiske, spirituelle og det psykiske.

En rejse, der lærer dig, at forstå dig selv og din krop, så du kan genskabe balancen og blive symptomerne kvit eller selvhelbrede dig selv. Du får et bedre liv på alle sundhedsplan.

Har du været igennem et cancerforløb? Har du en sygdom? Har du blot uro, trist, ondt i maven, træt uden af have en diagnose m.m. Så er en uddannelse i SFSP sundheds transformering vejen frem til at leve i balance med en sygdom eller fjerne sygdommen helt.

Dette kan du fordi du får redskaberne til at kunne gøre dit bedste. Du får ændret vanerne. Du får viden til at lærer din krop at kende og forstå de mangfoldige muligheder. Du mærker din intuition. Du får en masse ny viden og prøve en masse på egen krop. Du får lov at mærke, forstå, læse, prøve, undersøge med kontinuerlig støtte.

SFSP er en sundhedstransformering  i at opnå alt du ønsker dig, herunder glæde, selvindsigt, selvhelbredelse og forståelse.

Hvad er SFSP transformering?

SFSP står for grundstenene i alt helbredelse – nemlig den sociale sundhed, den fysiske sundhed, den spirituelle sundhed og den psykiske sundhed.

SFSP er dit terapeutforløb i selvhelbredelse og egenomsorg.

Nutidens sundhedssystem er domineret af hurtige, medicinske løsninger. Som i nogle tilfælde har sin berettigelse. Men forebyggelse og behandling af sygdom og langvarige symptomer kræver en dyberegående og helhedsorienteret tilgang, fordi krop og sind er komplekse organismer og der skal tages højde for alle områder af menneskets væren og gøren.

Dét er min erfaring gennem mine mange år som sygeplejerske, at tid, omsorg og fordybelse nedprioriteres, og medicin opprioriteres.

Derfor tilbyder jeg et forløb, der giver dig en dybdegående forståelse af de 4 grundsten i menneskets sundhed, som består af:

Social sundhed
Fysisk sundhed
Spirituel sundhed
Psykisk sundhed

Gennem undervisning, workshops, afprøvning og indvendig arbejde med disse 4 grundsten, vil du opnå en bredere og dybere forståelse af dig selv, og du vil begynde at rydde op i kroppens systemer og dermed bane vejen for forebyggelse eller helbredelse. Du kan forvente, at du undervejs får aha-oplevelser som flytter din opfattelse af dig selv og dit helbred, og du vil ud fra din opnåede viden både kunne hjælpe dig selv, og få erfaringer med hvilke redskaber eller terapiformer, der virker bedst for dig og samtidig kunne hjælpe og støtte andre.

SFSP transformering er et forløb, der er en pendant til den konventionelle opfattelse af sygdomsbekæmpelse, der indbefatter vores medicinalindustri og sundhedsstyrelsen. Dette vil fylde meget lidt i denne sundhedstransformering. Dette er et forløb, med fokus på dig og den holistiske sundhed.

Du får et unikt resultat med egen indsats for evig forandring, der har givet dig flest mulige redskaber til at forebygge sygdom, fjerne symptomer eller leve bedst og længst muligt med en sygdom.

Dog vil jeg altid tage højde for medicin og når jeg anbefaler at bruge vores system. er det for din skyld og ikke for systemets skyld.

SFSP sundhedstransformering – et skridt dybere

Din transformering handler også om at se, mærke, opdage og dermed vende livets udfordringer til noget positivt.

I forløbet vil du se hvordan du kan ændre dit livsflow. Der tages blandt andet fat i SFSP- uendelighedstegnet. At forstå vores færden et uendelighedsflow – i en uendelighedsrejse.

Der tages fat i vægtskålene for at belyse vores sygdoms- og helbredelsesprocesser. 

Du kender måske at livet giver knubs. Du kender sætninger som

 • På godt og ondt
 • Hvor der handles spildes der
 • Livet er en gave, men sandelig også en opgave
 • Yin/yang
 • Livet som læremester

I alle disse hårde eller udfordrende faser, hvor vi ikke synes det hele går fremragende eller ikke er i et positivt balanceret flow, skal der være redskaber. Der skal være mestringsstrategier. Vi skal vende sindet i en positiv retning.

For at du kan holde dig på den rette vej – som bygger på positiv energi, hvor du har det liv du elsker, hvor vanerne er ændret – skal mestringsstrategierne opbygges på alle sundhedsplan.

I alle de faser hvor kroppen giver udtryk for ubalance, skal der være redskaber. Dette vil give grobund for en højere energi, lysten til at spise bedre, dyrke motion, holde meditationen ved lige o.s.v. og dette vil give dig uendelige muligheder for eget ansvar til en krop i balance

Når vi ved hvad vi kan gøre, så er forståelse og accepten af livets udfordrende mere spiselige. De er nemmere at håndtere. Forståelse giver en god energi. Jo mere vi er på en forståelses vej, en vej med muligheder uanset hvor du kigger hen, jo nemmere forbliver du sund eller jo nemmere bliver du rask. For positiv energi skaber ingen barriere. Det skaber lysten til at handle og tage ansvar.

Sundhed går hånd i hånd. Det sociale, det fysiske, det psykiske og det spirituelle.

 

Hvorfor vælge SFSP transformering?

Fordi du vil være rask. Fordi du vil være sund. Fordi du vil være fri. Fordi du vil tage styring over din egen sundhed.

Sandhed findes ikke kun gennem videnskab religion eller åndsvidenskab. Den findes i det hele. Det kan være svært at manøvrere og finde sandhed i nutidens informations”krig”, som er præget af magt, penge og interesser. Derfor er det i stigende grad vigtigt, at være i kontakt med sin egen sandhed og intuition. For at opnå denne kontakt, skal du kunne rumme dig selv og alt omkring dig. Det er dét, som jeg betegner som holisme. At være bevidst om, at du er påvirket af både din nutid og fortid, dine gener og din omverden, og være i kontakt med din intuition og sandhed, så du kan manøvrere trygt igennem livet, og skabe mulighed for selvhelbredelse.

Igennem SFSP transformering vil du komme på en rejse, der når alle hjørner.

 • Fakta og mystik.
 • Indre og ydre forståelse.
 • Videnskab og åndelighed.
 • Sansearbejde og praktiske øvelser.

Når krop, sind og ånd forenes, får det cellerne til at vibrere optimalt, og i min optik, er det essensen af helbredelse eller et godt langt liv.

Har du lyst til at transformere din sundhed?

 

Kan man overhovedet helbrede sig selv?

Det korte svar er, ja. Jeg ved at vi mennesker med rette redskaber kan selvhelbrede os selv. Dog ved jeg også at der er andre ting der ikke gør det muligt. Nogle kæmper og føler de selv er skyld i sygdom. Sådan arbejder jeg ikke. Derfor arbejder jeg med accept at vores vej i livet. Vi kan kun det vi er klar til.

Samfundet i dag, byder på mange daglige belastninger af kroppen, som kan give dig nogle af følgende udfordringer

 • Dårlig søvn
  · Stress
  · Overvægt
  · Depression eller ked af det hed
  · Træthed
  · Smerter
  · Mangel på motion
  · Uhelbredelige sygdomme
  ·

At være rask kræver en balance i sig selv.  Ellers bliver vi syge. At være syg kræver en balance i sig selv. Ellers invalideres vi af vores sygdom.

Vi kan leve syge, som raske, i balance – sundt og godt.

Ja vi kan ikke altid undgå sygdomme. For vi er disponeret for ting vi ikke ved. men vi kan sørme gøre det bedste vi kan og ved.

Engang imellem kan en enkel behandling være dét, som løser problemet, fordi årsagen blev fundet. Det er drømmescenariet for os alle. At kunne nøjes med én enkelt gang hos læge, zoneterapeuten eller kostvejlederen og vupti, er man rask. Det sker dog ganske sjældent. Men alt det gode du gør for kroppen, kommer aldrig dårligt igen.

Og du mærker måske også en god effekt af medicin, som du får via lægen – men fordi det dæmper symptomet, er det ikke det samme, som at blive rask.

Sygdomme, som ikke forstås holistisk, helbredes sjældent. Livet lives ikke fuldt, men halvt.

Ikke at medicin ikke har sin berettigelse. Meningen er, at medicin skal gå hånd i hånd med de 4 grundsten i sundhed

 • Den sociale sundhed
  · Den fysiske sundhed
  · Den spirituelle sundhed
  · Den psykiske sundhed

Du opnår via de 10 step

 • Styrket intuition
 • Individuel ernæringsvejledning
 • Individuel motionsformer
 • Meditation efter evne
 • vedvarende vaneændringer
 • Samhørighed og tillid
 • Optimal søvnmønster
 • Topscore i livskvalitet og livsglæde
 • Dyb psykisk forståelse
 • Forståelse for de fysiske udfordringer

SFSP sundhedstransformerings opbygning

SFSP er bygget op af moduller. Hvert modul varer 2-3 dage. Hele din transformering varer 12 måneder.

Mellem hvert modul er der 2 sessioner hvor vi snakker om hvordan det er gået, hvad der sker i kroppen o.s.v.

Du får taget dit DNA
Du får taget en vegatest
Du får materiale med hjem, så du opbygger din egen sundhedsmappe

Hvem kan deltage?

Dig, der ønsker selvudvikling, selvhelbredelse og holistisk tilgang til sundhed.

Dig, der tænker helhedsorienteret, hvor både forskning og erfaringer er vigtig.

Dig, som ønsker at komme på en livsændrende og selvudviklende rejse.

Dig, som ønsker individuelle sundhedsstrategier

Målgruppe

Dig der har været i et cancerforløb, dig der har en diagnose og ønsker at blive rask og komme ud af medicinen.
Men alle er velkommen

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at skrive en sms eller ringe eller skrive en mail.

Før den endelig tilmelding er bekræftet, skal vi have et kort møde. Det er vigtigt du er klart til den proces. Derfor vil jeg stille nogle spørgsmål inden du kan tilmelde dig endeligt, for at sikre om du er kvalificeret til et sådan sundhedsforløb.

Hvornår?

Holdet starter i Marts

Hvad koster det?

12 måneder med DNA test, 2 møder mellem hvert kursus, online meditation m.m. koster 60.000

Rateopdeling af 4 gange

Tilmeld inden 20.2 og 50% betaling = pris 50.000

Hvad får du?

 • Indsigt i alle aspekter af sundhed
  · Viden og forståelse om kroppen
  · Gaver
  · Tests
  · Mappe med råd
  · Færdig kostplan
  · Egne affirmationer
 • 10 steps til optimal sundhed

Du har nu muligheden for at transformere dit liv

Praktisk info: Kom gerne i afslappet tøj

Udover kurserne

Der er lukket en facebook-gruppe, hvor jeg ligger materiale ud, og som også bruges til at samle kursister i snak og hjælp til hinanden. (det er gratis for kursister)

En gang om måned kan alle komme til studietid. Der kan I teste, det I har lært på hinanden. Jeg er der som støtte (det er gratis for kursister). Man kan deltage fysisk eller online. Det aftales fra gang til gang.

SFSP transformering – et liv i balance