12 feb

Optimal lykke

Lykke

Vi påvirkes af vores opvækst, det vi undervises i, de mennesker vi møder på vores vej – ja vi påvirkes af det liv vi lever.

Det gode er at vi påvirker livet i den retning vi gerne vil. Det hele handler om at sende de rigtige energier ud, for at tiltrække det vi ønsker. Helt simplet handler det om at fokusere mere på det du ønsker end alt det der ikke kan lade sig gøre.

Stop op engang. Find roen i dig selv. Mærk hvad dit virkelig inderste ønske er.  Tro på det. Gå efter det.

Er du forvirret er det fordi du har mistet din indre fornemmelse for din vej i livet. Din indre guide, der opfylder alle din ønsker.

Hvis du tager hensyn til andres følelser, andres behov eller andres bestemmelser. Hvis du føler trang til andres accept og føler dig mindre værd end andre. Da har du mistet din indre fornemmelse. Du er ikke i sand balance med den du er og det du vil med dit liv.

Følger du dit inderste kald i livet, vil du elske dig selv. Alt vil føles nemt. Du vil føle dig beriget, glad, taknemlig og fyldt med kærlighed.

Jeg ved at siden du har været helt lille, er du opdraget i visse regelsæt, måder at se verden på og ikke mindst fået et indre billede af hvad du kan blive til.

Derudover så har vi et indgroet og manifisteret uskreven regelsæt, der fortæller at vi ikke skal tro vi er mere end andre.

Hvem har ikke prøvet at se skævt til andre. Være jalousi. Have frygt. Miste troen. Ønske andre ondt. Alle har prøvet at mærke negativitet. Dette er en vej hvor kun mere modstand vil opstå.   

Leves livet ikke i vores sandhedsnatur, hvor vi følge vejen, hvor vores inderste ønsker / den du virkelig er følges, da vil der udsendes tvetydige energier og der vil komme tvetydige budskaber tilbage. Der vil opleves modstand. Modstand er et tegn på at dit liv ikke er i balance.

Renhed, god energi, glæde, kærlighed kommer af at sætte sig selv fri. Frihed handler om at følge energierne i dit indre og følge det du brænder for.

Hvor har jeg hørt mange gange. Jeg elsker når jeg laver det, men det er der ikke penge i eller det kan jeg jo ikke bruge til noget eller det tør jeg ikke, for hvad siger andre m.m.

At give slip vil skabe alt du ønsker – at følge dine følelser der giver dig en rus af lykke er vejen frem. Det åbner veje du ikke anede findes. Det skaber nysgerrighed. Det skaber muligheder. Det skaber en rigt liv med masse af skønne oplevelser hvor dine mål altid nås.

Selvom du skulle vælge uddannelsen fra eller ikke bliver det de forventede eller håbede, er du kun endnu mere værd, for dit liv og dig selv. Hvordan dine forældre har det er deres sag, hvordan andre tænker er deres sag. Lad ingen få dig til at føle at livet skal lives på en, i forvejen, planlagt sti. Alt handler om dig, din lykke, dine energier, dit positive sind.

Hvis du stopper op og vælger en vej, der ikke er din, for samfundets skyld eller normens skyld, for manens skyld, for børnenes skyld da har du mistet din intuition og dine indre ønsker.

Hvis du følger en vej andre synes eller du selv mener er mere rigtig end din glæde, vil du aldrig have det godt. Hvis du hele tiden tænker på hvad der er rigtigt og forkert, vil du altid tvivle.

At være i balance hvor glæde, kærlighed, gå med intuitionen og skøn energi bære livskræften, vil det blive underordnet hvad alle synes og mener. Du lever i lykke, uden tvivl.  

Du kan tiltrække alt du ønsker I dit liv. HUSK det. Se på dit liv og hvad du har skabt. Er du ked af hvad du ser, er tiden til at gå en anden vej eller få det rettet op.

Send det ud du gerne vil. Følg intuitionen. Følg glæden. Lad universet guide dig.

Din vej:

 1. Find dit inderste dybeste ønske
 2. Sig det højt, skriv det ned, meditere
 3. Forstå at det er sendt ud og det er modtaget (Af energierne)
 4. Følg intuitionen og de positive energier
 5. Giv slip på negative tanker der sætter forhindringer op.
 6. Mærk glæden og gå efter glæden
 7. Stol på at livet giver dig det du sender ud
 8. Find det positive i alt og tænk positive tanker og forstil dig det liv du ønsker, så kommer det
 9. Lev med glæde, selvom perioden til frigørelse er svær
 10. Mærk at hver dag bliver lettere og lettere
 11. Mærk at det du bliver lykkeligere og lykkeligere